Terms of Use

Uslovi korištenja

Objavljeno 25. maja 2018.

Web lokacija (“Web lokacija”) www.ba.skechers.com/bs je usluga kompanije Skechers CEE Kft., podružnice koja je u cijelosti vlasništvo kompanije Skechers U.S.A., Inc. (“Skechers”). Ovi Uslovi korištenja, zajedno s drugim uslovima i odredbama koji se povremeno mogu objaviti na Web lokaciji (kolektivno nazvani “Uslovi”), definišu uslove i odredbe prema kojima možete da pristupite i koristite Web lokaciju.

OVE USLOVE PRIHVATATE KADA PRISTUPATE WEB LOKACIJI. AKO SE NE SLAŽETE S OVIM USLOVIMA (BEZ IZMJENA), NEMATE ODOBRENJE DA PRISTUPITE ILI NA DRUGI NAČIN KORISTITE OVU WEB LOKACIJU.

Izjavljujete i garantujete da imate 16 godina ili više ili da posjećujete Web lokaciju pod nadzorom roditelja ili staratelja.

Ako imate pitanja o Web lokaciji, ovim Uslovima ili imate drugih potreba kao korisnik usluge, molimo kontaktirajte nas na:

Skechers CEE Kft

Revesz Street 27

1138 Budapest

Hungary

361-500-8400 (od ponedjeljka do petka, od 8.00 do 17.00 prema pacifičkom vremenu)

Adresa e-pošte: [email protected]

SKECHERS USA, Inc. Customer Service
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach, CA 90266

800-746-3411 (Mon-Fri 8:00am to 5:00pm Pacific Time)
E-MAIL ADDRESS of local customer service.

Autorska prava

Cjelokupan sadržaj na Web lokaciji, uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku ili kôd podliježe autorskim pravima kao kolektivno djelo prema zakonima Sjedinjenih Država i drugim zakonima o autorskim pravima i vlasništvo je kompanije Skechers. Kolektivno djelo obuhvata radove koji su licencirani za kompaniju Skechers USA Inc. II Autorska prava 2018., SVA PRAVA PRIDRŽANA. Daje se dopuštenje za elektronsko kopiranje i/ili ispisivanje štampanog materijala na Web lokaciji isključivo u svrhe izvršavanja narudžbe na Web lokaciji. Možete da prikažete i, prema izričito navedenim restrikcijama ili ograničenjima koja se odnose na poseban materijal, preuzmete ili odštampate dijelove materijala s različitih dijelova Web lokacije samo za vlastitu nekomercijalnu upotrebu ili da izvršite narudžbu na Web lokaciji ili kupite proizvode kompanije Skechers. Strogo je zabranjena svaka druga upotreba, uključujući ali nije ograničeno na reprodukciju, distribuciju, prikazivanje ili prijenos sadržaja Web lokacije. Nadalje se slažete da nećete mijenjati ili brisati bilo koje materijale koji su preuzeti ili odštampani sa Web lokacije i ne smijete koristiti ilustracije, fotografije, video ili zvučne sekvence ili grafiku odvojeno od svakog pratećeg teksta. Status kompanije Skechers (i status svakog identificiranog saradnika) kao autora sadržaja Web lokacije uvijek mora biti prepoznat. Ako odštampate, kopirate ili preuzmete bilo koji dio Web lokacije kršeći ove uslove korištenja, vaše pravo na korištenje Web lokacije odmah prestaje da važi i morate uništiti sve primjerke materijala koje ste napravili.

Zaštitni znaci/intelektualno vlasništvo

Svi zaštitni znakovi, zaštitni znakovi usluge i trgovački nazivi kompanije Skechers koji se koriste na Web lokaciji (uključujući ali ne ograničavajući se na ime kompanije) su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi kompanije Skechers SARL. Zabranjeno je korištenje bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Skechers. Sva druga intelektualna vlasništva na Web lokaciji, uključujući ali ne ograničavajući se na patente, bilo da su izdati ili se čeka njihovo izdavanje, isključivo su vlasništvo kompanije Skechers SARL i/ili njenih davalaca licence.

Linkovi

Kada Web lokacija sadrži linkove na druge stranice i resurse koje pružaju treće strane, ti linkovi su vam dati samo kao informacija. Takve linkove ne treba tumačiti kao da kompanija Skechers odobrava povezane web lokacije ili informacije koje možete da dobijete na njima. Kompanija Skechers nema kontrolu nad sadržajem tih Web lokacija ili resursa.

Odricanje od odgovornosti

 

Imajte na umu da kompanija Skechers Web lokaciju pruža samo za domaću i privatnu upotrebu. Pristajete se da nećete koristiti Web lokaciju u bilo koje komercijalne ili poslovne svrhe, a kompanija Skechers ne snosi odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak profita, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.

Kompanija Skechers ne isključuje ili ograničava odgovornost prema vama kada je to nezakonito. Ovo obuhvata odgovornost za smrt ili tjelesne povrede koju je izazvala nemarnost kompanije Skechers ili za prevaru ili lažno predstavljanje.

Virusi

 

Kompanija Skechers ne garantuje da je Web lokacija sigurna ili da ne sadrži viruse. Odgovorni ste za konfigurisanje vaše informacijske tehnologije kojom pristupate Web lokaciji. Trebate koristiti svoj softver za zaštitu od virusa.

Ne smijete zloupotrijebiti Web lokaciju tako što ćete svjesno unositi materijal koji je tehnološki štetan, uključujući viruse, trojanske viruse, crve ili logičke bombe. Ne smijete pokušati dobiti neovlašteni pristup Web lokaciji, serveru na kojem je Web lokacija postavljena ili drugom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani s Web lokacijom. Ne smijete vršiti DoS ili DDoS napad na Web lokaciju.

Korištenje datih podataka

 

Slažete se da kompanije Skechers može da koristi sve komentare bez obavještenja, naknade ili potvrde vama u bilo koju svrhu, kao i podatke ili ideje koje su sadržane u svakoj komunikaciji koju pošaljete ili podnesete Web lokaciji uključujući, ali ne ograničavajući se na razvijanje, proizvodnju i reklamiranje proizvoda i usluga, kreiranje, izmjenu ili poboljšanje Web lokacije ili drugih proizvoda ili usluga. Koliko je to potrebno, dajete kompaniji Skechers licencu za korištenje tog sadržaja.

Odricanje od odgovornosti za učestvovanje/Ograničenja korištenja

 

Kompanija Skechers ne pregledava niti može da pregleda sve komunikacije i materijale koje objavljuju ili kreiraju korisnici kada pristupaju Web lokaciji i ni na koji način ne snosi odgovornost za sadržaj ovih komunikacija i materijala. Davanjem mogućnosti da pogledate i distribuirate sadržaj koji je generisao korisnik na Web lokaciji, potvrđujete da Web lokacija djeluje samo kao pasivni kanal u takvoj distribuciji i ne preuzima nikakve obveze ili odgovornost za sadržaj koji je generisao korisnik ili aktivnost na Web lokaciji. Stavovi koje drugi iznesu na našoj Web lokaciji ne predstavljaju naše stavove ili vrijednosti.

Ne smijete objavljivati ili na drugi način distribuirati sadržaj na Web lokaciji za koje kompanija Skechers po svom osobnom mišljenju utvrdi da je uvredljiv, uznemirujući, prijeteći, klevetnički, sramotan, lažno predstavlja druge, lažan, obmanjujući, navodi na pogrešan trag, krši autorska prava, zaštitni znak ili druga prava intelektualnog vlasništva, narušava privatnost ili prava javnosti, krši druga prava kompanije Skechers ili druge strane, nezakonit je ili na drugi način neprikladan po kompaniju Skechers. Ne smijete učitati komercijalni sadržaj na Web lokaciju ili koristiti Web lokaciju da pozivate druge da se pridruže ili postanu članovi neke druge komercijalne usluge na mreži ili druge organizacije. Garantujete da svako takvo objavljivanje ili distribucija su u skladu s gore navedenim standardima i snosite odgovornost prema kompaniji Skechers. Ako je zakonito, kompanija Skechers može da otkrije vaš identitet trećoj strani koja tvrdi da svaki sadržaj koji ste objavili ili učitali na Web lokaciju krši njihova prava intelektualnog vlasništva, predstavlja kršenje povjerljivih informacija ili je klevetnički.

Obeštećenje

 

Slažete se da ćete da obeštetite, branite i nećete smatrati kompaniju Skechers, kao ni njene službenike, direktore, radnike, posrednike, davaoce licence i dobavljače odgovornim za sve gubitke, rashode, štete i troškove, uključujući razumne troškove advokata, koje su rezultat kršenja ovih uslova i odredbi ili neke aktivnosti povezane s vašim internetskim računom (uključujući nepažljivo ili nezakonito postupanje) od strane vas ili bilo koje druge osobe koja pristupa Web lokaciji putem vašeg internetskog računa.

Raskid i učinak raskida

 

Kada pristupate Web lokaciji na vas se primjenjuju ovi uvjeti. Kompanija Skechers zadržava pravo da po svom vlastitom nahođenju raskine ili ograniči korištenje Web lokacije, bez davanja obavještenja, iz bilo kojeg razloga ili bez razloga i bez odgovornosti prema vama ili svakoj trećoj strani. Pored navedenog, kompanija Skechers može bilo kada, iz bilo kog razloga raskinuti ili izmijeniti ove uslove ili dio uslova bez davanja obavještenja. Odredbe vezane za autorska prava, zaštitne znakove, odricanje od odgovornosti, ograničenje odgovornosti, obeštećenje i razno ostaju na snazi su poslije svakog raskida.

Nadležno pravo i sudska nadležnost

Na ove uslove primjenjuju se zakoni English, a možete da pokrenete pravni postupak vezano za uslove na English courts.

Alternativno rješavanje sporova je proces kada nezavisni organ razmatra činjenice u sporu i nastoji da ga riješi vansudski. Evropska platforma za rješavanje internetskih sporova (ODR) je dostupna ovdje. Nismo u obvezi da koristimo alternativno rješavanje sporova i trenutno se ne podvrgavamo tom procesu.